::: KCCS 홈페이지에 오신것을 환영합니다 :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
작성일 : 02-06-22 19:23
한국교회 2
 글쓴이 : ccs
조회 : 5,935  

1949년, 우측부터 백낙중 목사, 최상현 목사, 죤 힐 선교사, 성낙소 목사(장소: 필운동 교회, 성낙소 목사 시무)
Early Evangelists in 1949